• 6212
  • 29/04/1401
  • 122
چرا با اینکه تمام دستورالعمل های مربوط به سمپاشی یا محلول پاشی را رعایت می کنم، کارایی مناسبی از آن مشاهده نمی شود؟

نقش کیفیت آب در سمپاشی ها و محلول پاشی ها

چرا با اینکه تمام دستورالعمل های مربوط به سمپاشی یا محلول پاشی را رعایت می کنم، کارایی مناسبی از آن مشاهده نمی شود؟

کیفیت آب در سمپاشی ها فاکتوری جزئی به نظر می رسد، اما می تواند تفاوتی بزرگ را رقم بزند. جهت افزایش تأثیر آفتکش ها و کودها نیازمند توجه به عواملی مختلفی هستیم که در نهایت کارایی آفتکش یا کود را تحت تأثیر قرار می دهد؛ انتخاب محصول، رعایت کامل دستورالعمل های برچسب محصول، انتخاب و کالیبراسیون سمپاش و زمان کاربرد. همه این فاکتورها به صورت آزمون و خطا و توصیه متخصصین یا سایر کشاورزان برای انجام یک سمپاشی مورد توجه قرار گرفته است.

با این حال، یکی از عواملی که توجه زیادی به آن نمی شود، کیفیت آب مورد استفاده برای سمپاشی است. آب که اغلب شامل نود و پنج درصد (یا بیشتر) از محلول سمپاشی را شامل می شود، چه تاثیری ممکن است بر عملکرد محصول داشته باشد؟ تحقیقات به وضوح نشان می دهد که کیفیت آب مورد استفاده برای سمپاشی می تواند بر عملکرد آفتکش ها و کودها تأثیر بگذارد. پس چرا ما به ندرت متوجه فاکتور مهم کیفیت آب استفاده شده در مخزن سمپاشی می شویم؟ در بسیاری از موارد کشاورزان آب را به عنوان یک ورودی نسبتاً تمیز در نظر می گیرند که به خلوص آن فکر نمی کنند.

پارامترهای کیفیت آب مانند اسیدیته (pH)، شوری (EC) و سختی آب (مواد معدنی محلول) می توانند با مواد موثره و یا افزودنی­های آفتکش تداخل داشته باشند. کیفیت پایین آب می تواند با کاهش حلالیت و کاهش جذب توسط گیاه یا آفت هدف، تأثیر نامطلوبی بر کارایی آفتکش داشته باشد و در نتیجه عملکرد ضعیف و نیاز به تیمار مجدد را به همراه داشته باشد.

در بسیاری موارد، هر چند ممکن است که تأثیر کیفیت آب بر روی آفتکش اندکی اثربخشی آن را کاهش ‌دهد، اما به اندازه‌ای است که علف‌های هرز، حشرات و بیماری‌های سخت‌کنترل به خوبی کنترل نمی‌شوند. یک کشاورز ممکن است آفتکش را مقصر بداند، محصول دیگری را امتحان و یا به مخلوط مخزن اضافه کند، عوامل دیگر را به دلیل عدم کارایی (مانند آب و هوا، مقاومت) مقصر بداند، یا میزان کاربرد را افزایش دهد، در نتیجه اثر کیفیت آب را پنهان می ماند.

اسیدیته (pH) مناسب برای سمپاشی بین 5/4 تا 5/6 می باشد، و با توجه به اینکه آب چاه های کشاورزی pH بالاتری دارند می توان با افزودن مواد همراه به تانک سمپاشی این مشکل را حل کرد. سختی آب به غلظت مواد معدنی در آب اطلاق می شود که این مواد شامل کربنات ها، سولفات ها، کلرید های منیزیوم، کلسیم و آهن می باشد که معمولاً با واحد قسمت در میلیون (ppm) مقدار آنها بیان می شود. مقادیر سختی بالاتر از 150 قسمت در میلیون دارای سختی متوسط به بالا می باشند که مناسب سمپاشی نمی باشند و باید ترکیباتی جهت پیشگیری از کاهش کارایی آفتکش به تانک اضافه شود.

بنابراین مقداری دقت برای بررسی و کاربرد آب باکیفیت بیمه ای نسبتاً ارزان تر است تا اینکه هر نوبت سمپاشی با شکست مواجه شود. با توجه به اینکه کیفیت آب عمده چاه های کشاورزی مناسب سمپاشی نمی باشند، در نتیجه باید در تانک محلول آفتکش مواد همراه مناسبی را اضافه کنیم تا بتوانیم نتیجه مطلوبی بدست آوریم. در این رابطه خانه پسته خراسان محصولاتی نظیر Higro Wett، Higro Agri-EC و Higro Water Master را در سبد محصولات خود دارد که جهت افزایش کارایی کاربرد آفتکش ها و کودها به صورت محلول پاشی با توجه به کیفیت آب منطقه مورد استفاده و نظر کارشناسان فنی خود، در دسترس کشاوزان قرار می دهد.