خانه پسته خراسان

شرکت خانه پسته خراسان به عنوان اولین مرکز تخصصی پسته شرق کشورباهدف ترویج و گسترش پسته کاری حرفه ای و علمی درسال1398دراستان خراسان تاسیس شد.

طراحی زیرساخت های درست وعلمی درباغات پسته کاشت و داشت اصولی (مدیریت علمی تغذیه و پیشگیری و مقابله باآفات و بیماری های پسته) از اصلی ترین اهداف احداث این مرکز تخصصی بوده است.

درحال حاضراین شرکت با فعالیت گسترده درمناطق پسته کاری خراسان تنها اراِیه دهنده نهادهای تخصصی پسته درشرق کشور می باشد.

تمامی تلاش تیم ما ارایه خدمات مبتنی برتحقیقات وحصول نتیجه درکارآمدترین حالت ممکن است.

خانه پسته خراسان مفتخر است که بتواندخانه ی امنی برای تمام پسته کاران ایران باشد.

آخرین پروژه های شرکت