تماس با ما

تلفن 1 :52220032-051      تلفن 2 :36060670-051

پست الکترونیک : info@pistaciahome.com

فکس :36019367-051

وب سایت : www.pistaciahome.com

آدرس 1:تربت حیدریه_ خیابان بهشتی_جنب بهشتی 7 _خانه پسته خراسان

آدرس 2: مشهد_بزرگراه وکیل آباد_ بولوار سید رضی _ ساختمان آتیسا _ واحد 3 - خانه پسته خراسان

تماس با ما